OSBORN

osborn profesionalne naradie

Kefy do uhlových brúsok, stopkové kefy, kotúčové kefy, ručné kefy jednoradové aj viacradové ….

Osborn ručná kefa

Osborn kotúčová kefa

Osborn stopková kefa

Naša ponuka vybraných produktov značky OSBORN

Všetky dostupné produkty nájdete na oficiálnej stránke značky OSBORN