Kontakt

LOGISTICKÉ ODDELENIE

admin Avatar

Vedúci
Ing. Zuzana Ondrejková
tel. č.: + 421 37 640 30 37
mobil: 0903 603 719
e-mail: ondrejkova@ceg.sk

admin Avatar

Asistent Západné Slovensko
Ing. Zuzana Nagyová

tel. č.: + 421 37 640 30 33
mobil: 0903 603 826
e-mail: nagyova@ceg.sk

admin Avatar

Asistent Stredné a Východné Slovensko
Karol Tatarkovič

tel. č.: + 421 37 640 30 34
mobil: 0903 603 832
e-mail: tatarkovic@ceg.sk

admin Avatar

Import Department
Milada Medvegyová

tel. č.: + 421 37 640 30 30
mobil: 0903 603 873
e-mail: medvegyova@ceg.sk

admin Avatar

Príjem tovaru a reklamácie
Andrej Kopál

tel. č.: + 421 37 640 30 30
mobil: 0903 603 873
e-mail: kopal@ceg.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

admin Avatar

Obchodný zástupca Západné Slovensko
Pavel Sojka

mobil: 0903 258 161
e-mail: sojka@ceg.sk

admin Avatar

Obchodný zástupca Stredné Slovensko
Vladimír Kuruc

mobil: 0903 458 169
e-mail: kuruc@ceg.sk

admin Avatar

Obchodný zástupca Východné Slovensko
Peter Skokan

mobil: 0903 458 161
e-mail: skokan@ceg.sk

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

admin Avatar

Vedúci
Ing. Soňa Skalická

mobil: 0903 458 156
e-mail: skalicka@ceg.sk
e-mail: marketing@ceg.sk

admin Avatar

Marketingový asistent
Karol Kováč

tel. č.: + 421 37 640 30 35
e-mail: kovac@ceg.sk
e-mail: marketing@ceg.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

admin Avatar

Vedúci
Ing. Viera Šabíková

tel. č.:+ 421 37 640 30 31
mobil: 0903 603 866
e-mail: sabikova@ceg.sk

admin Avatar

Účtovník
Jana Valentová

tel. č.: + 421 37 640 30 32
e-mail: valentova@ceg.sk

SÍDLO

CEG – CENTRAL EUROPEAN GROUP s.r.o.
Robotnícka 4
953 01 Zlaté Moravce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 826 550
DIČ: 2020247449
IČ DPH: SK2020247449
Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd. Sro.,vl. č. 13455/N
Číslo účtu: 602346383/7500
IBAN: SK59 7500 0000 0006 0234 6383
SWIFT: CEKOSKBX
ČSOB, a.s.